Na czym polega profesjonalne badanie fokusowe?

Badania FGI pomogą Twojej firmie zyskać korzyści biznesowe

Badania fokusowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe (FGI) to bardzo wartościowa metoda badań jakościowych, która w szczególności znajduje zastosowanie w badaniach marketingowych. Ze względu na swoją specyfikę oraz konieczność zastosowania zaawansowanych technik, badania FGI powinny być zlecane wyłącznie doświadczonej agencji badawczej.

Ogólne zasady badania fokusowego

Jak sama nazwa wskazuje, zogniskowany wywiad grupowy polega na przeprowadzeniu przez moderatora rozmowy z grupą precyzyjnie dobranych osób (maksymalnie 12) według z góry określonego scenariusza. Badanie przeprowadza się w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach (tzw. fokusowniach). Prowadzona przez moderatora dyskusja powinna umożliwić poznanie opinii, emocji i przekonań członków badanej grupy na dany temat.

Cele badania FGI

Badania FGI wykorzystywane są zwykle przez firmy do badania reakcji klientów na nowy lub zmodyfikowany produkt lub usługę, ale także do sprawdzenia odbioru działań marketingowych, czy też zidentyfikowania potrzeb nabywców.

Moderowana dyskusja z wyselekcjonowaną grupą respondentów pod kątem określonych cech pozwala dokładnie poznać ich obiektywne opinie, które są dobrym punktem wyjścia do przeprowadzenia dalszych, dogłębnych badań ilościowych. Te z kolei mogą być już solidną podstawą do podejmowania ważnych decyzji biznesowych np. wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Komu powierzyć przeprowadzenie badania?

Wywiady grupowe przeprowadzane są przez większość agencji badawczych, jednak tak naprawdę tylko niektóre z nich są do tego zadania odpowiednio przygotowane. Przede wszystkim tylko dobra firma badawcza dysponuje odpowiednim zapleczem, które warunkuje profesjonalne przeprowadzenie badania. Wybierając firmę do badania fokusowego w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Warunki techniczne fokusowni — powinno być to specjalne pomieszczenie wyposażone w stół konferencyjny, lustro weneckie do obserwacji reakcji uczestników oraz sprzęt rejestrujący sesję i umożliwiający jego transmisję online dla klientów.
  • Doświadczeni specjaliści — szczególną rolę tu odgrywa moderator, od którego umiejętności zależy jakość dyskusji i osiągnięcie w jej wyniku określonych celów badania.
  • Kompleksowość badań — dobre firmy badawcze oferują pełną obsługę projektu, począwszy od przygotowania scenariusza badania, poprzez dobór jego uczestników i przeprowadzenia dyskusji, na analizie wyników i przedstawienia ich w formie raportu skończywszy.

Warto pamiętać, że w przypadku badań fokusowych w sposób szczególny profesjonalizm ich przeprowadzania determinuje wiarygodność i użyteczność osiągniętych wyników.

Comments are disabled