Analizy statystyczne – rozwiążemy problem w trakcie badań

Problemy laika
Prowadząc projekt naukowy w jakiejkolwiek branży, wiesz jak ważne jest prowadzenie statystyk. Co jednak w sytuacji, gdy z matematyką i statystyką nie masz zbyt wiele wspólnego? Twoje kolejne rozdziały pracy badawczej czekają, ponieważ nie masz pojęcia jak zabrać się do analiz zgromadzonych danych. Rozwiązaniem jest powierzenie tego problemu w ręce ekspertów, nie musisz obawiać się o błędy, zły dobór wskaźników czy nieodpowiednią metodę – wszystko zostanie opracowane w konsultacji z Tobą.

Dobre rozwiązania, partnerska współpraca
Stały kontakt z osobą, która statystycznie opracuje zgromadzone przez Ciebie dane, a Ty, już wiesz co będziesz dalej z nimi robić. To najlepsze rozwiązanie, jakie może zaproponować agencja badawcza BioStat®. Praca ekspertów z dziedzin takich jak: ekonomia, matematyka stosowana, statystyka, biostatystyka, bioinformatyka; pomoże Ci osiągnąć cel badawczy i prowadzić dalszą karierę naukową. Dzięki wsparciu przy opracowywaniu publikacji zgodnych z Master Journal List (lista filadelfijska) współpraca z zespołem BioStat® to coś więcej niż tylko zlecenie wykonania części projektu.

Analizy statystyczne wykonywane przez centrum statystyki BioStat® są jedną z najważniejszych części pracy badawczej. Na ich podstawie można udowodnić zawarte wcześniej w pracy tezy (lub je obalić), klarownie przedstawić wyniki badań, związki przyczynowo skutkowe zachodzące w badanych zjawiskach oraz upowszechnić efekty badań na arenie międzynarodowej. Analizy statystyczne można wykonywać dla badań w każdej branży:

  • ekonomicznej,
  • finansowo-kredytowej,
  • medyczno-farmaceutycznej,
  • społeczno-gospodarczej,
  • marketingowej.

Jeśli potrzebne są Ci przejrzyste i rzetelnie wykonane badania wraz z opracowanymi raportami, sprawdź co może Ci zaproponować agencja badawcza BioStat® obecna na rynku od 15-lat i zapewniająca 12-miesięczną gwarancję dla swoich analiz.

Bez ryzyka
Nie warto ryzykować kosztem popełnienia kardynalnych błędów w swoich badaniach i zniszczeniem dorobku wcześniejszej pracy. Kontakt z ekspertami w sprawie analiz statystycznych dla pracy badawczej lub też projektu firmowego jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu badań statystycznych. BioStat® realizuje zarówno wykonywanie korekt wcześniej przeprowadzonych analiz, konsultacje, jak i całe projekty analityczne o wielopoziomowym charakterze.

 

Warto zaufać ekspertom. BioStat® dla nauki. BioStat® dla biznesu.

Comments are disabled