Podstawy segmentacji rynku

Segmentacją rynku określa się dzielenie potencjalnych klientów na grupy ze względu na ich podobieństwo. Ma to na celu tworzenie produktów w większym stopniu dopasowanych do konsumentów, a także kreowanie efektywniejszych komunikatów marketingowych. Ze względu na jakie cechy przeprowadza się segmentację rynku?

Płeć

Jednym z głównych kryteriów ze względu na które dokonuje się segmentacji rynku jest płeć. Zainteresowania, a także potrzeby kobiet oraz mężczyzn na wielu poziomach są różne, dlatego też marketerzy próbują dokładniej je poznać, aby tworzyć efektywniejsze przekazy. Oczywiście potrzeby te nie w każdej branży są od siebie tak znacząco różne, w dużej mierze jednak ten typ segmentacji niezbędny jest choćby w przypadku rynku kosmetycznego oraz odzieżowego.

Wiek

Kolejnym kryterium segmentacji rynku jest wiek konsumentów, trzeba bowiem pamiętać, że zdecydowana większość produktów nie jest uniwersalna i nie wpisuje się w oczekiwania wszystkich klientów. Inne będą bowiem przekazy kierowane do osób, które posiadają płynność finansową i same zarabiają na swoje utrzymanie, inne zaś w przypadku klientów będących na utrzymaniu osób najbliższych.

Dochód na członka rodziny

Ważnym czynnikiem przy dokonywaniu segmentacji rynku dla konkretnego produktu jest to, czy ma być on sprzedawany jako dobro luksusowe, czy może dobro pierwszej potrzeby. Istotne znaczenie będzie mieć deklarowany przez docelowego konsumenta dochód, co będzie w bardzo znaczący sposób przekładało się na przekazy marketingowe.

Dodatkowo produkty luksusowe mają najczęściej wzbudzić pożądanie i sprawiać, aby osoby o mniejszych dochodach aspirowały do danego stylu życia i chciały zakupić konkretny artykuł. Tej grupy również nie można ignorować.

Stan cywilny

Na wybory konsumenckie wpływ ma również to, czy konsument posiada już własną rodzinę oraz czy dodatkowo ma dzieci. Różne są przecież decyzje osoby zupełnie niezależnej, która cały dochód może przeznaczyć na swoje osobiste potrzeby, inne zaś klienta, który musi myśleć również o potrzebach swoich bliskich.

Wykształcenie

Segmentacji rynku można dokonywać także ze względu na wykształcenie potencjalnych konsumentów. Oczywiście nie w każdej grupie czynnik ten będzie miał dominujące znaczenie, są jednak w branże, w przypadku których wykształcenie grupy docelowej będzie odgrywało kluczową rolę. Przykładem może być rynek specjalistycznych czasopism kierowanych do ekspertów w danej dziedzinie, czy branże związane z edukacją i kształceniem zawodowym.

Zainteresowania oraz styl życia

Nie ulega wątpliwości, że na segmentację rynku ma wpływ również to, czym grupa docelowa się interesuje oraz w jaki sposób spędza czas wolny. W tym przypadku również znaczenie tego czynnika uzależnione jest od branży, jednak zespoły marketingowe uważnie planujące swoje działania powinny brać te elementy pod uwagę.

Jak widać podstaw segmentacji rynku jest naprawdę wiele, przy czym mają one różne nasilenie w zależności od sektora. Firmy mające problem ze wskazaniem swojej grupy docelowej mogą skorzystać również z platformy Badanie-Opinii.pl, która służy do przeprowadzania ankiet online. Zarejestrowanych jest na niej ponad 150 tys. osób precyzyjnie podzielonych według szeregu różnych kryteriów. Sprawia to, że przedsiębiorstwo może testować odbiór swoich produktów lub usług na wielu różnych grupach i tym samym ocenić, która w istocie jest tą docelową.

Comments are disabled