Pomoc statystyczna – najlepsze rozwiązania dla naukowców

Analizy statystyczne realizowane w ramach naukowych prac badawczych wymagają dodatkowego zaangażowania zespołu naukowców lub pojedynczych badaczy, ze względu na trudności i specyficzne metody prowadzenia tego rodzaju analiz. Tego typu badania, jeśli zespół naukowców nie posiada specjalistycznych narzędzi badawczych, a także kwalifikacji w ramach prowadzenia statystyk, są skomplikowane w realizacji, łatwo o popełnienie błędu, który może się odbić na ostatecznych wynikach badań.

 
Dobry wybór

Dobrym wyborem jest zasięgnięcie pomocy ekspertów w zakresie przeprowadzenia analiz statystycznych. Agencja badawcza BioStat® oferuje kompleksowe usługi analiz statystycznych dla prac doktorskich, habilitacji i innych badań naukowych. Pomoc statystyczna obejmuje nie tylko etap analiz, ale także wcześniejsze procesy: projektu badań oraz gromadzenia danych.
Projekt badawczy realizowany przez BioStat® dotyczy:

 • Planowania analizy statystycznej,
 • Przygotowania protokołu badawczego,
 • Doboru metody próby badawczej,
 • Procesu randomizacji,
 • Opracowania ankiet oraz kwestionariuszy CRF,
 • Przygotowania schematu bazy danych,
 • Doboru metody analizy statystycznej.

Proces gromadzenia danych w przypadku agencji badawczej BioStat® obejmuje:

 • Zaprojektowanie i wykonanie baz danych,
 • Utworzenie badań online za pomocą autorskiego systemu,
 • Nadzorowanie procesu wprowadzania danych,
 • Przygotowanie danych do analizy statystycznej.

Rzetelna pomoc statystyczna wymaga doboru odpowiedniej techniki analitycznej. Pośród sprawdzonych metod eksploracji danych należy wybrać tę najlepszą, dopasowaną odpowiednio do celu badań. Eksperci z centrum statystyki BioStat® posługują się m.in.: analizami koszykowymi, modelami statystycznymi, analizami przeżycia, różnego typu testami statystycznymi, współczynnikami korelacji, analizami statystycznymi jedno oraz wielowymiarowymi.

 
Zgodnie z wymaganiami

Wymagania klientów, a także wytyczne nałożone przez promotorów i ramy postępowania ośrodków naukowych, to kolejny ważny element pracy badacza. Statystyki wykonywane zgodnie z określonymi standardami to pewność podniesienia rangi pracy naukowej oraz ustrzeżenie się przed ewentualnymi błędami. Agencja badawcza BioStat® wykonuje badania w pełni kompatybilne z wytycznymi nałożonymi na prace naukowe przez ośrodki akademickie. Dodatkowym walorem współpracy z centrum statystyki jest możliwość przygotowania publikacji badawczej w cenionym periodyku znajdującym się na liście filadelfijskiej.

 

Zapraszamy do kontaktu z agencją badawczą BioStat® w celu uzyskania szczegółów oferty badań statystycznych dla naukowców.

Comments are disabled