Oferta

W ofercie Studia Agama znajdziecie Państwo cały szereg usług związanych z wsparciem przedsiębiorstw w osiąganiu coraz lepszych wyników działalności, głównie działań opartych o statystykę i analizę danych. Wykorzystujemy także tworzone przez siebie bazy danych biznesowych w celu poprawy wyników przeprowadzanych badań.

Nasze usługi możemy tutaj posegregować w kilka podstawowych grup tematycznych, a następnie każdą z nich nieco bardziej przybliżyć, w celu lepszego zrozumienia przez Państwa tego na czym polegać będzie nasza współpraca.

  • Działania badawcze: badanie opinii, badanie rynku, badania statystyczne, badania fokusowe, badania cati
  • Działania analityczne: analiza danych, prognozowanie,
  • Ewaluacja: badania ewaluacyjne, ewaluacje POKL
  • Działania marketingowe: kolportaż, dystrybucja i roznoszenie ulotek, mailing, przeprowadzanie ankiet i kampanii promocyjnych

Możemy tutaj więc powiedzieć, iż zakres naszych usług jest bardzo szeroki i dość zróżnicowany dzięki czemu praktycznie każde przedsiębiorstwo może skorzystać z naszego wsparcia w kwestii usprawniania działalności, oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu, czy też kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, lub marki.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z szczegółowymi opisami poszczególnych usług,