Badania skuteczności kampanii promocyjnych

W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, dostęp do Internetu i mediów jest powszechny. Każda firma, która chce wprowadzić produkt na rynek, który będzie generował zyski, powinna zlecić przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej danego produktu. Jeśli owa kampania prowadzona jest w aktywny i rzetelny sposób, to poza budowaniem rozpoznawalności marki, rozpowszechnia się niejako zaufanie do danego produktu. Przed zleceniem kampanii, warto zapoznać się z jej definicją, by dowiedzieć się czym dokładnie ona jest i czy o to chodzi firmie, a zatem, kampania promocyjna to nic innego jak działania marketingowe, które skierowane są na konkretne dobra i zorientowane na wybraną grupę odbiorców. Głównym celem kampanii jest zapewnienie rozpoznawalności produktu, a to z kolei powinno przełożyć się na popyt. W tym miejscu należy podkreślić, iż omawiane kampanie promocyjne dotyczą najczęściej jednego produktu albo usługi. Zbiorami działań są natomiast kampanie reklamowe, które służą rozpowszechnianiu materiałów reklamowych. Stanowi to etap promocyjnej i marketingowej realizacji strategii.

Proces przygotowawczy kampanii promocyjnej

Pierwszym i zarazem najistotniejszym etapem jest określenie grupy docelowej, a więc przed rozpoczęciem kampanii promocyjnej należy dokładnie scharakteryzować grupę klientów. Kiedy zostaną określeni odbiorcy, warto zastanowić się jaki jest cel owego działania, a dokładniej ujmując, czy ważniejszy jest wzrost rozpoznawalności produktu, a więc i marki i producenta, czy ważniejsza jest bezpośrednia sprzedaż. Koszty związane ze zleceniem badania również są istotnym etapem konceptualizacji procesu. Warto także przeanalizować ofertę firm konkurencyjnych. Wybór odpowiedniego kanału promocyjnego też jest jednym z etapów przygotowujących badanie, ponieważ istotne jest dobranie przekazu do grona odbiorców, np. Internet, prasa, media, reklama, serwisy społecznościowe itp. Jeśli przeprowadzono starannie proces przygotowawczy, można przystąpić do właściwej kampanii promocyjnej. By dowiedzieć się czy była ona przygotowana i prowadzona we właściwy sposób, należy przeanalizować efekty pracy.

Weryfikacja kampanii promocyjnej

Jak już wcześniej wspomniano, po zakończeniu kampanii, warto sprawdzić jej efektywność, a więc przeprowadzić badanie skuteczności kampanii promocyjnych. Owy proces to nic innego jak przeprowadzenie ewaluacji ex-post, by sprawdzić co należy zmienić, a co się sprawdziło. Warto podkreślić w jakim celu prowadzi się ewaluacje badawcze, a mianowicie, by usprawnić, rozwinąć i lepiej zrozumieć zachodzące procesy. Dane potrzebne do weryfikacji trafności kampanii gromadzi się za pomocą wywiadów, ankietyzacji, obserwacji. Dobrze przeprowadzona ewaluacja, a co za tym idzie wcześniejsze badanie, musi dać pozytywne wnioski na pięć podstawowych czynników – trafności, rzetelności, użyteczności i skuteczności. Jeśli uda się przyporządkować do każdego z czynników dany etap badawczy, to rośnie prawdopodobieństwo, iż kampania promocyjna została przeprowadzona w prawidłowy sposób. Tym samym danym produkt będzie pozytywnie kojarzony z daną marką, która z kolei wygeneruje zyski dla firmy.

Comments are disabled