Badania marketingowe farmacja

Nie trzeba wyjaśniać, że branża farmaceutyczna jest trudniejszą do pracy. Aby uwydatnić aktualną sytuację danej firmy na rynku, przeprowadza się badania marketingowe dla firm farmaceutycznych. Dzięki owym badaniom, dana firma może zbudować silną strategię, której przekaz skierowany zostanie zarówno do klientów, jak i do ważnych kontrahentów. By produkt, a co za tym idzie marka, był pozytywnie odbierany i przede wszystkim rozpoznawalny, warto na podstawie owej strategii konstruować ulotki, opakowania, reklamy czy też ceny. Podejmując się zadania jakim jest przeprowadzenie badania marketingowego, dobrze jeśli rozpocznie się je od sprawdzenia efektywności aktualnej strategii. Wtedy otrzyma się informacje czy była jak dotąd prowadzona w efektywny sposób. Następnie powinno się przeanalizować kontakty z klientami, np. udając się do aptek. Następnym etapem prowadzonego badania jest analiza odbiorców, a mianowicie czy dociera do pożądanej grupy, jak jest przez nich odbierana, jaka jest ich opinia o produkcie oraz czy zaspokaja ich wyobrażenia. Jeśli chodzi o same produkty medyczne, dzieli się je na dwie podstawowe grupy, czyli na wydawane bez recepty (OTC – Over The Counter) oraz te, na które wymagana jest zgoda lekarza (Rx).

Jakie metody?

By badanie przygotować w należyty i zgodny z metodologią sposób, warto przestrzegać kilku ogólnie przyjętych zasad. Metody, które są dostępne do zbierania danych to jakościowe oraz ilościowe. Najbardziej tradycyjną formą jest ankieta PAPI, najczęściej kierowana do osób starszych, które nie korzystają równie licznie z Internetu co osoby młodsze. Dzięki tej metodzie możliwe jest nadzorowanie rozprzestrzeniania ankiety. Największą wadą jest brak zrozumienia niektórych pytań przez badanych lub odesłanie niewypełnionej do końca ankiety. Wypierającą PAPI metodą jest CAPI, czyli badanie wspomagane komputerowo (przy użyciu urządzeń mobilnych jak tablet czy smartfon). Najbardziej uniwersalną metodą są badania wykonywane telefonicznie – CATI. Do respondentów młodszych lepiej skierować ankiety internetowe (CAWI). Istnieje przy tym ryzyko, że nie dotrze ona do oczekiwanej grupy odbiorców lub nie wypełni ją miarodajna liczba badanych. Innymi metodami są indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI) oraz badania Tajemniczego klienta (Mystery Client/Shopping).

Zanim rozpocznie się proces badawczy, warto przeanalizować co wejdzie w zakres badania marketingowe dla farmacji. Dopiero kolejnym krokiem jest wybór metody, dzięki której pozyska się miarodajny materiał badawczy, a później następuje zebranie owego materiału przy użyciu odpowiedniego kwestionariusza. W trakcie trwania badania, warto zwrócić uwagę na aspekty dotyczące i klientów i kontrahentów. Po dokładnym przeanalizowaniu tego, co warto zbadać, należy skupić się na jednym obszarze badawczym.

Analiza danych

Na analizę danych nigdy nie jest przeznaczona taka sama ilość czasu, gdyż wpływa na nią wybór metod, ale także grupa respondentów, która jest poddana badaniu. Otrzymane wnioski pozwalają na wprowadzenie zmiany w życie.

Comments are disabled