Nowoczesność to cyfryzacja

Właściwie nie ma dzisiaj przedsiębiorstw, które nie wykorzystywałyby komputerów. Powszechna komputeryzacja przyczyniła się do rozwoju i wypracowania nowoczesnego typu gospodarki opartej na wiedzy i umiejętnościach. Szkolenie pracowników i ich jak najlepszej wykwalifikowanie odgrywają tu, obok nowoczesnego oprogramowania, niezwykle istotną rolę. Wynikiem współdziałania obu tych elementów jest wydajność przedsiębiorstwa, która w dużej mierze zależy od stopnia dopasowania i zgrania elementu informatycznego z elementem ludzkim. Cyfryzacja sprawiła, że nawet w zakładach produkcyjnych dzisiaj uniesposób obejść się bez znakomitego oprogramowania, którego ściśle zaprojektowane funkcje pozwalają na wykonywanie wszystkich faz produkcji. Człowiek nadzorujący maszynę musi posiadać inne kwalifikacje, aniżeli człowiek, który wykonywał wcześniej pracę maszyny.

Wady i zalety

Skomputeryzowana jest także medycyna, choć w naszym kraju zwykle słyszy się częściej narzekanie w tej sprawie. Aplikacje medyczne wciąż dążą do ujednolicenia systemu, jednak już dzisiaj zdążyły znacznie ułatwić nam życie. Dzięki oprogramowaniu możliwe stało się także księgowanie przy pomocy komputera, oraz obsługa ogromnych plików, z którymi najlepiej radzą sobie aplikacje bazodanowe, pozwalające zarządzać zgromadzonymi w wielkiej ilości danymi. Magazynowanie, przetwarzanie i łączenie, które wykonują dla nas komputery, wpływa na jakość i płynność komunikacji na wszystkich etapach handlowej wymiany. Niemniej jednak, wciąż jeszcze komputery stanowią dla nas nowość, zagadkę, techniczny element rzeczywistości, którego zdumiewająca inność często jednak czyni nas bezradnymi.

Biegłość to podstawa

Aby przystosować się do pracy z tymi wszechobecnymi urządzeniami inwestujemy w doskonalenie zawodowe, kursy i szkolenia, których ukończenie jednak nie potrafi nas uchronić od popełniania błędów. To, czego najbardziej brakuje maszynie liczącej, aby mogła w pełni efektywnie komunikować się z człowiekiem to intuicyjność, umiejętność wychwytywania rzeczywistych intencji użytkownika. Przykładem codzienne niefortunne zdarzenia, pokroju niekontrolowanego uruchamiania dodatkowych funkcji najzwyklejszego oprogramowania biurowego, które potrafi naprawdę napsuć krwi. Wydawałoby się, że edytor tekstu każdy z nas zna jak własną kieszeń, a jednak sukcesywnie popełniamy błędy, które w rozumieniu komputera nie są błędami, a komendami – więc inicjuje działanie kolejnej funkcji, która – na nasze nieszczęście – okazuje się na przykład zaznaczeniem tekstu i natychmiastowym jego usunięciem. Poziom paniki nie jest w takich razach zbyt wysoki, ponieważ najczęściej potrafimy po prostu cofnąć ostatni ruch, gorzej jednak, jeżeli do tego zamknęliśmy dokument.

Programiści nowych rozwiązań

Aplikacje dedykowane dla lekarzy, programy na zamówienie, oprogramowanie szyte na miarę – to one stanowią propozycję przyszłości. Projektowane na życzenie, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych klienta, programy dla firm odpowiadają nareszcie w 100% naszym przyzwyczajeniom, umiejętnościom i potrzebom. Oprogramowanie dla firm produkują przede wszystkim programiści, którzy poszukują nowych rozwiązań, a oprogramowanie komercyjne traktują jak znakomitą okazję do rozwoju. Projektując program szyty na miarę, niezależnie, czy są to aplikacje medyczne, aplikacje bazodanowe, CRM, czy programy sterujące dla wytwórstwa, poszukują oni nowatorskich rozwiązań, niejednokrotnie przecierając szlaki przyszłości. Programy szyte na miarę to najlepsza inwestycja dla nowoczesnej firmy.

Comments are disabled