Przebieg badania ewaluacyjnego

ewaluacjaPrzeprowadzenie badania ewaluacyjnego to bardzo poważne i skomplikowane zajęcie bowiem musimy tutaj w pierwszej kolejności postawić konkretne pytania, na które chcemy w wyniku ewaluacji uzyskać odpowiedzi. Następnie trzeba określić w jaki sposób będziemy zbierać niezbędne informacje do przeprowadzenia ewaluacji, oraz określić jaki zakres informacji będzie nas interesował. Rzecz jasna wszystkie te kwestie będą określane w stosunku do samego przedmiotu działania, bowiem to właśnie jego końcowy efekt jest dla nas najistotniejszą kwestią do poruszenia zaś na sam koniec musimy sprawdzić poprzez analizę zebranych informacji, czy rzeczywiście osiągnęliśmy zakładane cele.

Wartym podkreślenia jest tutaj przede wszystkim fakt tego, iż ewaluacja to systematyczne zbieranie informacji o danym działaniu, na każdym jego etapie, oraz systematyczne ich analizowanie, dzięki czemu, jeszcze w trakcie trwania danego działania, możemy określić, czy efekty osiąganie podczas realizacji prac są zbieżne z tymi, które sobie wytyczyliśmy. Może się bowiem okazać, iż wcale nie są zbieżne a w wyniku tego konieczna będzie zmiana wytycznych co do działania, czy też dobór innych narzędzi oraz metod pracy.

Następnie musimy zebrane informacje już na sam koniec działania wnikliwie przeanalizować, aby sprawdzić ostateczny efekt działania. Tutaj można powiedzieć, iż badanie ewaluacyjne przynosi nam bardzo dobre wyniki w postaci konkretnych aspektów danego działania, a przez to też możliwe jest osiąganie stale coraz lepszej efektywności poszczególnych działań, poddawanych ewaluacji. Po prostu popełniając jakiekolwiek błędy poprzez badania ewaluacyjne możemy je łatwo zlokalizować, określić przyczyny ich pojawiania się, a następnie wyeliminować na przyszłość, aby wszystkie działania przez nas realizowane mogły być stale coraz bardziej efektywne.

Comments are disabled