Badania ewaluacyjne dla biznesu

ewaluacjaAgencja badawcza Studio Agama to także wszelkiego rodzaju profesjonalne badania ewaluacyjne prowadzone zarówno na rzecz prywatnych przedsiębiorstw, jak i organizacji rządowych, czy tez samorządów lokalnych. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, iż każdy podmiot, czy to prywatny, czy też publiczny, obowiązany jest do prowadzenia ewaluacji działań w ramach finansowania których wykorzystywane są środki pochodzące z Funduszy Strukturalnych UE.

Przede wszystkim musimy powiedzieć sobie, iż nie każdy podmiot dostanie tutaj jakiekolwiek dotacje, bowiem w celu uzyskania pieniędzy z UE, musimy najpierw przedłożyć stosowny projekt działania, w którym zaznaczymy iż w jego wyniku poprawi się sytuacja ekonomiczna konkretnego regionu. Na przykład poprzez zwiększenie zatrudnienia w danym sektorze w regionach na terenie których mamy do czynienia z wysokim poziomem bezrobocia. Dotacje mogą także otrzymać Powiatowe Urzędy Pracy, które środki powinny rozdysponować na szkolenia bezrobotnych oraz ułatwianie im zakładania własnej działalności gospodarczej, czy też na dotacje do tego typu przedsięwzięć. Jak pokazuje najnowsza statystyka w tym temacie, działania te w ostatnich latach stały się jeszcze bardziej skuteczne, poprzez ciągłe ich usprawnianie.

Na usprawnianie zaś, decydujący wpływ wywiera wiedza o konkretnych działaniach, tę zaś możemy pozyskać przeprowadzając odpowiednie badania ewaluacyjne. Badania tego typu to przede wszystkim ciągłe zbieranie informacji o konkretnym procesie, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy na jego temat, a co za tym idzie będziemy tutaj mogli wykorzystać te informacje w celu usprawnienia danego procesu w przyszłości.

Nie powinno więc nikogo dziwić to, iż badania ewaluacyjne stanowią wymóg jeśli chodzi korzystanie z środków UE, bowiem chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby dotacje Unijne były wykorzystywane jak najlepiej i jak najbardziej precyzyjnie. Bez jakichkolwiek strat, przejadania pieniędzy i wydawania ich na niepotrzebne towary i usługi, które nie przyczyniają się do poprawy sytuacji ekonomicznej regionu którego dotyczy inwestycja.

Comments are disabled