Analiza danych statystycznych

analiza statystyczna danychWszystkie przeprowadzane przez nas badania statystyczne, dostarczają nam odpowiedzi na konkretne, z góry ustalone pytania, aczkolwiek należy tutaj zaznaczyć, iż odpowiedzi te, same w sobie jeszcze nie stanowią podstawy do dalszego ich wykorzystywania, bowiem wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzenia badania statystycznego, czy tez marketingowego, jest nieusystematyzowana, a co za tym idzie, musimy wszystkie zebrane poddać odpowiednio wnikliwej analizie, a to jest stosunkowo kłopotliwe i wymagające zadanie.

Musimy tutaj dysponować odpowiednimi narzędziami, oraz wiedzą, bowiem analiza danych będzie tutaj stanowiła podstawę do pozyskiwania wartościowych informacji, które można będzie w następnej kolejności zastosować w procesach decyzyjnych, szczególnie zaś w przypadku podejmowania tych najbardziej strategicznych decyzji w przedsiębiorstwach. Warto podkreślić także fakt tego, iż na przykład badania marketingowe będą bardzo ważnym elementem jeśli chodzi o prowadzenie działań rozwojowych dla przedsiębiorstw. Niemniej jednak bez rzeczowej i profesjonalnej analizy danych statystycznych, niestety nie będą one na zbyt wiele przydatne.

Generalnie rzecz więc ujmując należy tutaj w pierwszej kolejności wpłynąć w odpowiedni sposób na możliwość kształtowania działań w przedsiębiorstwie, i podejmowania trafnych decyzji w każdym przypadku. W tym celu trzeba przeprowadzać odpowiednie badania biznesowe, marketingowe, rynkowe, a przede wszystkim wyniki tych badań, należy poddawać profesjonalnym analizom. Warto także nadmienić, iż analizy statystyczne będą tutaj przeprowadzane praktycznie w każdym przypadku, szczególnie jeśli będziemy mieli do czynienia z badaniami dotyczącymi zjawisk masowych, gdzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem na próbę przedstawienia różnorodnych zachowań poszczególnych grup statystycznych, jest profesjonalnie przeprowadzone badanie statystyczne, poparte wnikliwą analizą uzyskanych w wyniku badania danych.

Comments are disabled