Omnibusy

Małym firmom trudno jest prowadzić dział rozwoju czy inwestować w badania. A przecież to właśnie one najbardziej potrzebują skutecznej reklamy i dobrej strategii. Wychodząc naprzeciw zarządzającym małymi i średnimi przedsiębiorstwami przygotowaliśmy nową ofertę, której zaletami są szybkość i niska cena.

Oferowane przez nas rozwiązanie to badanie omnibusowe: Omnibus CATI. Badanie to ma postać cyklicznego (comiesięcznego) sondażu prowadzonego w grupie 1000 dorosłych mieszkańców kraju. Próba badawcza dobierana jest według najwyższych firmowych standardów rzetelności wśród mieszkańców wszystkich województw z uwzględnieniem rzeczywistej struktury społeczeństwa, które podzielono ze względu na płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Niski koszt

Żeby zadać pytanie 1000 dorosłych mieszkańców Polski potrzebne jest jedynie 400 zł. Tak niski koszt osiągnęliśmy dzięki skompilowaniu projektów badawczych od kilku zamawiających – mogą oni skierować do ankietowanych zarówno pojedyncze pytanie, jak i cały ich blok. Zadanie pytań zbiorczo, w jednej ankiecie, pozwala rozdzielić koszty realizacji badania, które każdy zlecający musiałby ponieść osobno, gdyby realizować badania oddzielnie.

Szybkość dostępu do wyników badania omnibusowego zapewnia zastosowanie metody CATI, która eliminuje konieczność druku papierowych kwestionariuszy, przesyłania danych tradycyjną pocztą oraz digitalizacji danych. Wszystko to procesy długotrwałe – a przy tym kosztowne. Badania telefoniczne stanowią dziś podstawę badań marketingowych, których zaletami muszą być szybkość i niska cena.

Krótki czas oczekiwania

Miłą niespodzianką w naszej ofercie jest zatem czas oczekiwania na raport, który wynosi jedynie 7 dni. Harmonogram badania jest następujący: na dwa tygodnie przed startem ankietyzacji zbieramy pytania od zamawiających. Następnie – 1 dnia miesiąca – rusza proces ankietyzacji, a już 7 dni później gotowy jest raport w wersji standardowej.

Wersja standardowa raportu zawiera zestawienia tabelaryczne (liczbowe i procentowe) dotyczące zleconej przez zamawiającego części. Za dodatkową opłatą raport można poszerzyć o dodatkowe analizy statystyczne, w tym testowanie hipotez statystycznych, prowadzące do wyłonienia istotnych korelacji między zmiennymi oraz o ułatwiające interpretację danych elementy metody opisowej.

Omnibus CATI pozwala na okresowe pomiary określonego parametru – ten rodzaj badania jest więc doskonały do monitorowania stanu wiedzy społeczeństwa przed, w trakcie i po przeprowadzeniu akcji promocyjnej lub kampanii społecznej. Zachęcamy do współpracy także instytucje zaangażowane w przedsięwzięcia informacyjne – dzięki badaniu omnibusowemu najlepiej określicie państwo społeczny respons na organizowaną akcję.

Comments are disabled