Nowoczesność to cyfryzacja

Właściwie nie ma dzisiaj przedsiębiorstw, które nie wykorzystywałyby komputerów. Powszechna komputeryzacja przyczyniła się do rozwoju i wypracowania nowoczesnego typu gospodarki opartej na wiedzy i umiejętnościach. Szkolenie pracowników i ich jak najlepszej wykwalifikowanie odgrywają tu, obok nowoczesnego oprogramowania, niezwykle istotną rolę. Wynikiem współdziałania obu tych elementów jest wydajność przedsiębiorstwa, która w dużej mierze zależy od stopnia dopasowania i zgrania elementu informatycznego z elementem ludzkim. Cyfryzacja sprawiła, że nawet w zakładach produkcyjnych dzisiaj uniesposób obejść się bez znakomitego oprogramowania, którego ściśle zaprojektowane funkcje pozwalają na wykonywanie wszystkich faz produkcji. Człowiek nadzorujący maszynę musi posiadać inne kwalifikacje, aniżeli człowiek, który wykonywał wcześniej pracę maszyny.
czytaj dalej

Badania marketingowe i społeczne dla każdego

Z potrzebą badań marketingowych, społecznych, opinii, rynku pracy, można zetknąć się zarówno w instytucjach publicznych, jak urzędy, jak i firmach prywatnych, niezależnie od ich wielkości. Bada się odbiorców, konsumentów, pracowników, bezrobotnych, czy studentów, a więc różne grupy. Bada się też różne branże, czy gałęzie gospodarki. Bada się różnymi metodami: ilościowymi, jak i jakościowymi, np. techniką badań telefonicznych (CATI), ankiet wspomaganych komputerowo (CAPI), ankiet internetowych (CAWI), ankiet tradycyjnych, papierowych (PAPI), wywiadów grupowych (FGI), czy indywidualnych (IDI).
czytaj dalej