Przebieg badania ewaluacyjnego

ewaluacjaPrzeprowadzenie badania ewaluacyjnego to bardzo poważne i skomplikowane zajęcie bowiem musimy tutaj w pierwszej kolejności postawić konkretne pytania, na które chcemy w wyniku ewaluacji uzyskać odpowiedzi. Następnie trzeba określić w jaki sposób będziemy zbierać niezbędne informacje do przeprowadzenia ewaluacji, oraz określić jaki zakres informacji będzie nas interesował. Rzecz jasna wszystkie te kwestie będą określane w stosunku do samego przedmiotu działania, bowiem to właśnie jego końcowy efekt jest dla nas najistotniejszą kwestią do poruszenia zaś na sam koniec musimy sprawdzić poprzez analizę zebranych informacji, czy rzeczywiście osiągnęliśmy zakładane cele.
czytaj dalej

Badania ewaluacyjne dla biznesu

ewaluacjaAgencja badawcza Studio Agama to także wszelkiego rodzaju profesjonalne badania ewaluacyjne prowadzone zarówno na rzecz prywatnych przedsiębiorstw, jak i organizacji rządowych, czy tez samorządów lokalnych. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, iż każdy podmiot, czy to prywatny, czy też publiczny, obowiązany jest do prowadzenia ewaluacji działań w ramach finansowania których wykorzystywane są środki pochodzące z Funduszy Strukturalnych UE.
czytaj dalej