Nowoczesność to cyfryzacja

Właściwie nie ma dzisiaj przedsiębiorstw, które nie wykorzystywałyby komputerów. Powszechna komputeryzacja przyczyniła się do rozwoju i wypracowania nowoczesnego typu gospodarki opartej na wiedzy i umiejętnościach. Szkolenie pracowników i ich jak najlepszej wykwalifikowanie odgrywają tu, obok nowoczesnego oprogramowania, niezwykle istotną rolę. Wynikiem współdziałania obu tych elementów jest wydajność przedsiębiorstwa, która w dużej mierze zależy od stopnia dopasowania i zgrania elementu informatycznego z elementem ludzkim. Cyfryzacja sprawiła, że nawet w zakładach produkcyjnych dzisiaj uniesposób obejść się bez znakomitego oprogramowania, którego ściśle zaprojektowane funkcje pozwalają na wykonywanie wszystkich faz produkcji. Człowiek nadzorujący maszynę musi posiadać inne kwalifikacje, aniżeli człowiek, który wykonywał wcześniej pracę maszyny.
czytaj dalej

Analiza danych statystycznych

analiza statystyczna danychWszystkie przeprowadzane przez nas badania statystyczne, dostarczają nam odpowiedzi na konkretne, z góry ustalone pytania, aczkolwiek należy tutaj zaznaczyć, iż odpowiedzi te, same w sobie jeszcze nie stanowią podstawy do dalszego ich wykorzystywania, bowiem wiedza uzyskana w wyniku przeprowadzenia badania statystycznego, czy tez marketingowego, jest nieusystematyzowana, a co za tym idzie, musimy wszystkie zebrane poddać odpowiednio wnikliwej analizie, a to jest stosunkowo kłopotliwe i wymagające zadanie.
czytaj dalej