Badania ewaluacyjne dla biznesu

ewaluacjaAgencja badawcza Studio Agama to także wszelkiego rodzaju profesjonalne badania ewaluacyjne prowadzone zarówno na rzecz prywatnych przedsiębiorstw, jak i organizacji rządowych, czy tez samorządów lokalnych. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, iż każdy podmiot, czy to prywatny, czy też publiczny, obowiązany jest do prowadzenia ewaluacji działań w ramach finansowania których wykorzystywane są środki pochodzące z Funduszy Strukturalnych UE.
czytaj dalej