Trudny rynek

Cóż bliższego niż papier toaletowy? W XXI wieku praktycznie nie wyobrażamy sobie, żeby mogło go zabraknąć. Kupując go, mamy do wyboru ogromną paletę kolorów, faktur, rozmiarów a nawet zapachów – i każdy producent stara się uwieść nas propozycją dopasowaną do naszej łazienki i potrzeb. Wśród takiej konkurencji trudno skonstruować skuteczną strategię marketingową, która mogłaby przynieść spektakularny sukces.
czytaj dalej

Badania marketingowe i społeczne dla każdego

Z potrzebą badań marketingowych, społecznych, opinii, rynku pracy, można zetknąć się zarówno w instytucjach publicznych, jak urzędy, jak i firmach prywatnych, niezależnie od ich wielkości. Bada się odbiorców, konsumentów, pracowników, bezrobotnych, czy studentów, a więc różne grupy. Bada się też różne branże, czy gałęzie gospodarki. Bada się różnymi metodami: ilościowymi, jak i jakościowymi, np. techniką badań telefonicznych (CATI), ankiet wspomaganych komputerowo (CAPI), ankiet internetowych (CAWI), ankiet tradycyjnych, papierowych (PAPI), wywiadów grupowych (FGI), czy indywidualnych (IDI).
czytaj dalej