Marketing?

Jasno sformułowany pozytywny przekaz skierowany do odbiorców i dobry kontakt z klientami to podstawa skutecznego marketingu przedsiębiorstwa. W przypadku publicznych podmiotów opieki medycznej komunikat ten może być emitowany niemal wyłącznie w jednostkach służby zdrowia, co sprawia, że jego zasięg jest niewielki. Być może to właśnie z powodu małego rozpowszechnienia opinii pozytywnej funkcjonuje obiegowa negatywna opinia dotycząca poziomu służby zdrowia w Polsce. Część jednostek stara się przełamać negatywny stereotyp, do czego zachęca je Ministerstwo Zdrowia przy pomocy systemu akredytacyjnego.
czytaj dalej