Marketing?

Jasno sformułowany pozytywny przekaz skierowany do odbiorców i dobry kontakt z klientami to podstawa skutecznego marketingu przedsiębiorstwa. W przypadku publicznych podmiotów opieki medycznej komunikat ten może być emitowany niemal wyłącznie w jednostkach służby zdrowia, co sprawia, że jego zasięg jest niewielki. Być może to właśnie z powodu małego rozpowszechnienia opinii pozytywnej funkcjonuje obiegowa negatywna opinia dotycząca poziomu służby zdrowia w Polsce. Część jednostek stara się przełamać negatywny stereotyp, do czego zachęca je Ministerstwo Zdrowia przy pomocy systemu akredytacyjnego.

Ministerialna akredytacja

Największą zaletą akredytacji jest fakt, że jednostki motywowane są do ciągłego rozwoju i poprawiania jakości świadczeń. Istnieją wskazane przez Ministerstwo Zdrowia dobre praktyki i wzorce, zawarte w obwieszczeniach ministerialnych, z którymi pojedyncze placówki mają możliwość się porównać. Wynik porównania wskazuje natomiast obszary deficytów, w których wciąż zachodzi potrzeba dalszego doskonalenia.

Klienci – źródło wiedzy

Duże rynkowe przedsiębiorstwa z innych sektorów regularnie konsultują się ze swoją klientelą, zbierając rekomendacje i opinie przy pomocy ankiet bądź wywiadów. Takie działania pozwalają na rzetelniejszą diagnozę rzeczywistej sytuacji firmy. Ankietowe badania opinii warto podjąć również w przypadku podmiotów medycznych – ankiety pacjentów z pewnością okażą się wartościowym źródłem wiedzy o standardach, z jakimi spotkali się podczas pobytu w jednostce publicznej opieki zdrowotnej. Utrzymywanie ministerialnych standardów jest jednocześnie warunkiem akredytacji – dodatkowo, samo badanie, prowadzone już po zakończeniu leczenia, może zostać przez pacjenta potraktowane jako forma uprzejmości.

Badania ankietowe pacjentów

Zlecając badania opinii pacjentów można zdecydować się na wybór papierowej ankietyzacji pacjentów bądź na telefoniczne ankiety pacjentów. Choć lepszym pomysłem wydawać się może fizyczny kontakt ankietera z badanym, to jednak wersja telefoniczna ma wiele dodatkowych zalet, ułatwiających przeprowadzenie badania ankietowego pacjentów szpitala. Po pierwsze – i dla zlecającego zwykle najważniejsze – jest znacznie tańsza; wskutek elektronicznej formy oszczędza papier oraz czas potrzebny na dotarcie do każdego z respondentów osobno. Po drugie, jest również znacznie szybsza – dzięki temu, że odpowiedzi badanych są wprowadzane do komputera synchronicznie z ich pozyskiwaniem, właściwe oprogramowanie na bieżąco analizuje napływający materiał, generując wyniki cząstkowe w trakcie badania opinii pacjentów, zaś dostęp do ostatecznych danych możliwy jest niemal natychmiast po zakończeniu badania telefonicznego.

Wiedza i doświadczenie

Oprócz metody przeprowadzenia badania satysfakcji pacjentów ważne jest oczywiście także to, kto będzie wykonawcą ankietyzacji. Najpowszechniejszym wyborem w tym względzie okazują się zwykle firmy, które nie tylko zajmują się profesjonalnie wykonywaniem badań opinii, ale także posiadają w swoim port folio usługi badawcze dla sektora usług medycznych. Ich szerokie zorientowanie w tematyce (m.in. wiedza dotycząca finansowania służby zdrowia i jej struktury) pozwala na odpowiednie ujęcie tematu, gwarantujące wiarygodne i rzetelne wyniki.

Comments are disabled