Badania marketingowe i społeczne dla każdego

Z potrzebą badań marketingowych, społecznych, opinii, rynku pracy, można zetknąć się zarówno w instytucjach publicznych, jak urzędy, jak i firmach prywatnych, niezależnie od ich wielkości. Bada się odbiorców, konsumentów, pracowników, bezrobotnych, czy studentów, a więc różne grupy. Bada się też różne branże, czy gałęzie gospodarki. Bada się różnymi metodami: ilościowymi, jak i jakościowymi, np. techniką badań telefonicznych (CATI), ankiet wspomaganych komputerowo (CAPI), ankiet internetowych (CAWI), ankiet tradycyjnych, papierowych (PAPI), wywiadów grupowych (FGI), czy indywidualnych (IDI).

W czym może pomóc oprogramowanie badawcze

Kluczowe w przypadku badań internetowych, telefonicznych i wspomaganych komputerowo okazuje się oprogramowanie badawcze, dzięki któremu przeprowadzenie badań może stać się bardzo proste. Do tego stopnia, że nie jest konieczne wynajmowanie agencji badawczej. Na rynku istnieją rozwiązania tak przyjazne użytkownikowi, że jest możliwe dzięki nim stworzenie nawet skomplikowanych kwestionariuszy. System do obsługi badań pozwala na zaprojektowanie badania, realizację, kontrolę materiału a także prostą analizę zebranych danych. Sprawdza się w projektach z zakresu badań społecznych, rynku i opinii, rynku pracy, ewaluacjach. Istnieją dwa najpopularniejsze rozwiązania stosowanie przez firmy oferujące oprogramowanie badawcze: korzystanie z systemu badawczego na serwerze firmy badawczej bądź też zainwestowanie we własny serwer. Aplikacji zatem nie trzeba nawet instalować we własnej firmie, wtedy całe wsparcie techniczne jest oferowane przez agencję badawczą udostępniającą tę aplikację. Licencje mogą zostać zakupione na różne okresy, można też rozszerzać licencje wykupując możliwość użytkowania systemu przez dodatkowych ankieterów. Software badawczy domyślnie jest zintegrowany z konkretnym systemem VoIP, można też jednak zintegrować go z każdym innym, według życzenia klienta. Podstawą jest jednak panel pozwalający na tworzenie ankiet, realizację i nadzór badania. Zawiera się w tym przyjazne narzędzie do tworzenia kwestionariuszy, intuicyjny interfejs webowy, mechanizm testowania logiki ankiety, podpowiedzi modułu pomocy, automatyczne dbanie przez system o parametry wprowadzonej analizy próby, dostęp na bieżąco do statystyk ankieterów i statystyk postępów badania, eliminowanie błędnych wpisów, generowanie prostych zestawień odpowiedzi na poszczególne pytania.

Co wybrać

Spośród ofert dostępnych na rynku polecamy CATI-System.pl, polski, nowoczesny system badawczy wspierający CATI, CAWI i CAPI we wszelkiego typu projektach. Jest ono oferowane przez firmę Biostat z Rybnika, zapewniającą temu oprogramowaniu wsparcie techniczne i merytoryczne.

Comments are disabled